Chef Ilias Kalidis tastes our products

Chef Ilias Kalidis tastes and photographs the Kissas products at Metropolitan Expo exhibition center.