Η συμμετοχή μας στην 1η Έκθεση τοπικών παραγωγών Καρδίτσας

 

1η έκθεση παραγωγών Καρδίτσας