Κίσσας Βιομηχανία Γάλακτος

Κύριο στόχο της εταιρίας ΚΙΣΣΑΣ αποτελεί η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό πάντοτε με την διατήρηση της παραδοσιακής αυθεντικής γεύσης αυτών.

Η πρώτη ύλη της εταιρίας, πρόβειο και γίδινο γάλα προέρχεται από τα χωρία των Αγράφων και την ευρύτερη περιοχή αυτής.

Η συλλογή του γάλακτος γίνεται καθημερινά με ειδικά ισόθερμα βυτία τα οποία μέσα σε λίγες ώρες μεταφέρουν το γάλα στο χώρο επεξεργασίας του εξασφαλίζοντας μια άριστη ποιοτικά πρώτη ύλη.

Κίσσας Βιομηχανία Γάλακτος